Tamara Ciciliani, SLP (University of Zagreb, Croatia), M.A. Linguistics (Purdue University, USA), OPT (Level 3), PROMPT (Intro), PECS (Level 1), Hanen Certified SLP (ITTT)

Tamara Ciciliani holds a M.A. in Linguistics from Purdue University, Indiana, USA and a Bachlors degree in Speech Language Pathology from Zagreb University, Croatia. She began her professional work in 2003 and worked in different settings (kindergarten, primary school, early intervention services). She began to apply OPT Therapy eleven years ago when she started to work in Early Intervention Services. She was thrilled with the possibilities that TalkTools techniques offered, which prompted her to organize the first TalkTools educational seminar in Croatia (Level 1) and distribution of OPT tools. Afterwards, she and her colleague finshed Level 2 and 3, becoming the first therapists with this qualification in Croatia. She is planning to host the online Level 4 seminar in October this year. In 2016. Tamara founded the private practice Development Support Center, Feralic, together with her colleague who is a special educator. They work together with babies, toddlers and preschool children. Her role includes assessment and therapy work with children with feeding, oral-motor, language and speech dificulties. She applies Oral Placement Therapy (OPT) in daily work. An important element of her work is educating parents and collaborating with other professionals working with the child. Feralic is regularly hosting Talktools educations, offers TalkTools webinars and e-learning courses and distributes OPT tools.  

Disclosures

FINANCIAL DISCLOSURE: Tamara Ciciliani is Founder and Owner, of Feralic in Zadar, Croatia

NON-FINANCIAL DISCLOSURE: No relevant non-financial relationship exists.

___________________________________________________________________________

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer Logopedija (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska) Magisterij iz lingvistike (Purdue University, Sjedinjene Američke Države) OPT (Level 3), PROMPT (Intro), PECS (Level 1), Hanen Certicified SLP (ITTT)
Tamara Ciciliani je magistar znanosti - lingvistika (Sveučilištu Purdue, Sjedinjene Američke Države) i magistar struke – logoped (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). S radom je započela 2003. godine i radila u različitim ustanovama (dječji vrtić, osnovna škola, dom za djecu bez roditeljske skrbi, kabinet za ranu intervenciju). Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) je počela primjenjivati prije 11 godina kada je počela raditi u kabinetu koji je pružao uslugu rane intervencije. Logika i organiziranost TalkTools tehnika su je potaknule da istražuje više o ovoj terapiji pa je sa svojim kolegama organizirala prvu TalkTools edukaciju u Hrvatskoj (Stupanj 1) i distribuciju TalkTools alata za područje Hrvatske. Nekoliko godina kasnije, njezina kolegica i ona su završile Stupanj 2 i 3 TalkTools edukacije i tako postale prvi TalkTools terapeuti na području Hrvatske. U listopadu 2021. godine Tamara planira steći kvalifikaciju TalkTools terapeuta 4. stupnja.
2016. godine Tamara i njezina kolegica osnivaju Feralić - centar za razvojnu podršku te se u svom radu usmjeravaju na podršku obiteljima i djeci predškolske dobi. Tamara radi procjene i terapijsku podršku za djecu s teškoćama hranjenja, oralno-motoričkim teškoćama te komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Primjenjuje Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) u svakodnevnom radu. Važan segment njezinog rada je podrška i edukacija roditelja te suradnja s drugim